Menu
نویسنده مطلب : جواد بشیرپور

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


رویکرد آنالیز: کاهش جرایم اجتماعی در کشور، فقط با وضع قوانین و برخوردهای شدید تر توسط دستگاه قضا و نیروی انتظامی انجام پذیر است.

 

رویکرد سنتز: بررسی کارشناسانه و علمی دلایل ایجاد جرایم و برنامه ریزی دقیق و بلند مدت در راستای  بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی. مگه میشه شکاف طبقاتی و گرسنگی مردم رو نایده بگیریم?