Menu
نویسنده مطلب : ادریس میرویسی

مطلب مورد بحث:

شاخص چیست؟ استعاره‌ای برای درک بهتر شاخص


شاخص‌های داشبورد رابطه‌ی عاطفی:

تعداد عشق‌ورزی‌ها منهای تعداد مشاجرات. (در ماه)

«مشاورانی آموزش دیده در پژوهشی معمولی، نمره‌های پایان سال دانشجویان را پیش‌بینی کردند. مشاوران به مدت ۴۵ دقیقه با هر دانشجو مصاحبه انجام دادند. آنان همچنین نمره‌های دبیرستان، چندین آزمون هوش و چهار برگ شرح حال شخصی افراد را در دسترس داشتند.

الگوریتم آماری تنها قسمتی از این اطلاعات را مورد استفاده قرار می‌داد: نمره‌های دبیرستان و یک آزمون هوش.

با این همه الگوریتم از پاسخ‌های یازده‌ نفر از چهارده نفر مشاور دقیق‌تر بود.»

این چند خط رو از بخش «حدس‌ها در برابر فرمول‌ها»ی کتاب «تفکر، سریع و کند» نقل کردم.
در همین بخش کانمن به پژوهشی اشاره می‌کنه که در اون مشاهده شده فرمولِ «فرکانس عشق‌ورزی منهای فرکانس مشاجره‌ها» می‌تونه معیار مناسبی برای رضایت از زندگی زناشویی باشه.

این موضوع برای من یادآور این هست که داشبوردهای مدیریتی خیلی وقت‌ها حتی اگه ظاهرا ساده باشن، می‌تونن اطلاعات سرراست و بسیار مفیدی در اختیارمون قرار بدن. و لزوما برای شناخت وضعیت یک تیم یا سازمان یا سیستم نیازی به اندازه‌گیری و رصدِ متغیرهای بی‌شمار نیست.