Menu
نویسنده مطلب : محمد مسکاسبی نیا

مطلب مورد بحث:

تعریف پول چیست؟ تفاوت پول و ارز چیست؟


مهمترین تهدید هنگامیست که درصد بالایی از افراد همزمان خواستار پول خود باشند و طبیعتا ناشر حواله از عهده آن برنمی آید چراکه حواله های صادر شده از مقدار پولی که نزدش به امانت گذاشته شده بیشتر است و در صورت وقوع چنین موضوعی آن فرد معتمد ورشکسته میشود.

فایده مهم اما اینست که همزمان افراد بیشتری میتوانند کالا و خدمات خریداری کنند و رونق بیشتری در اقتصاد اتفاق می افتد که البته خطر تورم نیز در این حالت وجود دارد و باید تعادلی در انتشار حواله بدون پشتوانه وجود داشته باشد.