Menu
نویسنده مطلب : زهره تفضلی

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


۱.من باید یک مهارت جدید یاد بگیرم

…> یادگیری یک مهارت جدید حس رضایتمندی منو از خودم افزایش میده و عزت نفسم رو بالا میبرم

۲.من باید صبح زود بیداربشم ولی نمیتونم

به نظر میرسه صبح زود ببدارشدن زمانی که قرار و کار واجبی ندارم در اولویت من نیست و نمیخوام انجامش بدم