Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


رابطه ی علت و معلولی: علت سرد شدن اتاق روشن بودن کولر است

رابطه ی همبستگی: ازدواج باعث بهتر شدن شرایط مالی می شود!

در مورد تمرین دوم هم بسیاری از افراد فکر می کنند کسانی که عینک میزنند حتمن میزان مطالعه ی بالایی دارند در صورتی که عوامل دیگری هم مثل بیماری یا ویژگی های ارثی هم تاثیر گذار هستند. مثلا بسیاری از کسانی که مطالعات زیادی دارند الزاما عینک نمی زنند.