Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تصمیم گیری


• پی نوشت ۱ : ابتدا لازم است از سیستم کنترل و پی گیری انجام فعالیت های تشکر کنم و بر خلاف برخی از دوستان پس از دیدن کارت زرد تصمیم گرفتم در اولین فرصت حتما وظیفه خود را انجام دهم .
پی نوشت ۲ : پس از نوشتن یکی از تصمیم های غلط برای تایپ وارد سایت شدم و نگاهی به فعالیت های انجام شده توسط دوستان انداختم و دیدم که محمد رضای عزیز با قلم روان خودش خطای تصمیم گیری مشابهی را بسیار زیبا همراه با الگوریتم جواب پروژه پایانی گذاشته است ، لذا تصمیم گرفتم که با توجه به خطا های زیادی که داشته ام مورد دیگری را انتخاب کنم و آن را بازگو نمایم .( خوشبختانه تصمیم گیری خطا کم نداریم )
خطا در تصمیم گیری خرید یک دستگاه تلفن بی سیم برای شرکت ، با برد ۱۵ کیلومتر
– در آن روزگار هنوز تلفن همراه ( موبایل ) نیامده بود و برای تلفن بی سیم می بایست از اداره مخابرات مجوز گرفت
به اتفاق مدیر عامل شرکت برای گرفتن مجوز و خرید دستگاه به مخابرات رفتیم و پس از گرفتن مجوز ، ایشان خیلی صریح با مدل ذهنی خودشان گفتند که بهتر است به یکی از خود این ها سفارش خرید و نصب بدهیم .
اما به علت تفاوت قیمت ۵۰۰۰۰ تومانی آن با بیرون و بهینه کردن خرید ، چهار روز درگیر تصمیمی گیری برای انتخاب وخرید و نصب دستگاه شدم . و در نهایت مدیر عامل در پایان ماه لیست هزینه ها و تفاوت قیمت خرید را در مقابل من گذاشت .
۲۳۵۰۰۰ تومانی هزینه اضافه و تاخیر یک هفته ای کار در مقابل کاهش ۵۰۰۰۰ تومانی قیمت خرید .
اگر برای تقی آن روز بخواهم تجارب خود را بگویم :
۱- قبل از هر چیز دو روش تصمیم گیری شهودی و منطقی را توضیح خواهم داد و ارزش تصمیم گیری با سیستم ۱ و ۲ را شرح خواهم داد و به او خواهم گفت : سعی کن یاد بگیری هنر به موقع هزینه کردن را برای جلوگیری از هزینه های بیشتر .
۲- از تفاوت دو روش تصمیم گیری کیفی و کمی خواهم گفت و از عدم جو گیری به هنگام استفاده از روش های کمی برای کارهای کوچک . در ضمن یک اصل مهم را به او گوشزد خواهم کرد که : در تصمیم گیری ” زمان هزینه غیر قابل بازگشت است “ و بسیاری از مواقع در روش های کمی پارامتر زمان لحاظ نمی شود .
۳- از فوبیای تصمیم گیری خواهم گفت و این که فراموش نمی کنیم که” تصمیم نگرفتن امروز خود یک تصمیم است ” و بهانه کسب اطلاعات بیشتر ( فقط برای فرار از تصمیم گیری ) چه هزینه های را به سیستم اعمال خواهد کرد .
۴- از نقش ارزش ها و معیارها در تصمیم گیری خواهم گفت که چگونه با در مد ل کیفی با استفاده از ارزشها میتوان راحت تصمیم بگیری.
۵- از خطاهای شناخت در تصمیم گیری خواهم گفت مخصوصا از خطای درک نادرست دامنه ارزیابی
۶- و در پایان حتما از دقت در تعریف صورت مسئله و حدود و مرزهای آن و از تاثیر تفاوت تفکر واگرا و همگرا در تصمیم گیری خواهم گفت .