Menu
نویسنده مطلب : حجت زندی

مطلب مورد بحث:

پرونده ای برای برنامه ریزی عصبی کلامی یا ان ال پی (قسمت دوم)


به نام خدا

باورهای ما از بدو تولد تا سن هفت سالگی توسط والدین ، اطرافیان ، دوستان ، نزدیکان و غیره پایه گذاری می شود که اساس زندگی ما را تشکیل می دهد ، این باورها باعث می شوند که ما همه چیز را از زاویه این باورها ببینیم.

در زندگی حقیقتی وجود ندارد و هر چه هست واقعیت‌هایی است که هر انسان طبق باورهای خود از حقیقت دارد. ما به تعداد انسانهای روی زمین واقعیت داریم، واقعیتی که بر اساس باورهایشان آن را زندگی می کنیم و حاصل زندگی مان از بازتاب باورهایشان در زندگی مان می باشد.

سپاس و درود