Menu
نویسنده مطلب : یاور مشیرفر

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


به نظرم بهتر است این تمرین را در مورد خودم حل کنم تا دیگری.

به هر حال یک جوالدوز به خودمان، یک سوزن به دیگران.

 

می‌دانم که سال ۹۸ نوشتن را به تعویق انداخته‌ام اما چه کنم که گرفتاری شغلی و ذهنی نمی‌گذاشت.

جمله درست‌تر:

می‌دانم که سال ۹۸ نوشتن را به تعویق انداخته‌ام و البته باید کم‌کم سبک زندگی‌ام را به سمت بهینه‌شدن ببرم و سعی کنم نوشتن در وبلاگ، را به جایگاه خوبی برسانم.