فرناز جهاندار - پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فرناز جهاندار

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


برای تحلیل استعدادهای خودم از کلمه های (به ترتیب) ضعیف، متوسط، خوب و عالی استفاده میکنم.
ولی حمل بر خودستایی نباشه وقتی داشتم درسها رو می خوندم احساس میکردم حداقل یکی از مثالهای گفته شده رو دارم. به همین دلیل نتونستم از واژه ی ضعیف در هیچکدام از موارد استفاده کنم.

تجسم فضایی: خوب، در پارک دوبل بسیار خوب عمل میکنم.به راحتی وسیله ای رو باز و سپس می بندم.در بچکی هم کلا در حال بازی و تجسم بودم.خودم نمیدونم چرا امتیاز عالی ندادم.
توانمندی استقرا: متوسط، البته که می توانم از میان تفاوت ها به شباهت ها برسم ولی نه در موارد پیچیده.
لبریز از ایده: عالی، برای چیدمان خونه که واقعا عالیم و تا حالا ایده هام مورد تحسین قرار گرفته.
توانایی خواندن سریع: متوسط، تو مدرسه می دیدم از خودم سریع تر زیاده و گاهی به خودم تذکر می دادم که باید مثل اونا بشم و تمرین میکردم و انرژی مصرف می کردم.
توانایی در استدلال تحلیلی: خوب، برنامه ریزی کردن و دسته بندی کردنم خوب و می توانم به نتیجه برسم.
توانایی کار با اعداد: خوب، شماره تلفن ها رو می تونم به خوبی حفظ کنم.ولی در بازی با اعداد ضعیفم.
سیلوگرام:خوب، یادگیری زبانم خوبه اگه عالی نیست.
حافظه ی طراحی: عالی، کروکی رو بطوری می کشم که طرفم کاملا متوجه میشه و اگر به شهری سفر کنم می تونم آدرسی رو که رو رفتم براحتی برگردم.
تشخیص و تفکیک رنگ: خوب، فکر می کنم این استعداد رو خوب دارم چون در زمینه ی کارهای هنری این استعداد به من ثابت شده.

نگاه به جلو: متوسط، می توانم در مواردی از لذت های کوتاه مورد بگذرم تا به پاداشی بزرگتر برسم ولی نه همیشه.
تسلط بر انگشتان: عالی، می تونم بگم این استعداد رو در حد عالی دارم.
استعداد موسیقی: عالی، صدا ها رو به خوبی تشخیص می دهم، به راحتی لهجه ها رو تشخیص می دهم.