رزا - هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf) usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)


تازمانی که  تصویر را ندیده بودم و مشغول خواندن نوشته شما بودم فکر کردم شما در باره سازمان های ایرانی صحبت میکنید . به صحبت های محمد رضای گرامی هم با همین دیدگاه گوش دادم. پذیرش هر دو مورد هم ساده بود چون  به وضح میبینیم در این سازمانها افراد ندرتا در جای خود هستند . دیدن شکل که از یک منبع خارجی گرفته شده است این ذهنیت را ایجاد میکند که مساله مورد بحث جهانی است . آیا میتوانید در این مورد توضیحی بدهید؟ پیشاپیش سپاسگزارم.