Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

تحلیل استراتژیک منابع | محاسبه سود و ارزیابی هزینه


 تمرین(۱): خرید خودرو

دیدگاه حسابداری: هزینه خرید خودرو بیشتر از درآمد آن است و از لحاظ حسابداری به صرفه نیست.

دیدگاه سرمایه گذاری: به صرفه است چون از بیرون که به آن نگاه میکنیم علاوه بر اینکه یک سرمایه ایی داریم میتونیم خودمون هم از آن استفاده کنیم.

دیدگاه مدیریت عملیات: در حفاظت از آن کوشا باشیم و استفاده بهینه ایی از آن داشته باشیم که هزینه ها را کاهش بدیم

دیدگاه استراتژیک: میتونه از نگاه استراتژیک سودآور باشد که رفاه را به طور کلی افزایش می دهد

تمرین(۲)

دید حسابداری: خرید بوشاک در زمانی که off می خورن به صرفه است که بوشاکی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب تری خریداری میکنیم.

دید سرمایه گذاری: ثبت نام در متمم و استفاده از آن برای یادگیری بهتر که سرمایه گذاری است  که در بلندمدت وقت و انرژی و هزینه را برگشت میدهد.

دید عملیاتی: دوره  mba و استفاده از مطالب آن رضایت از زندگی را برایم افزایش می دهد و سعی میکنم بهتر، از آن استفاده کنم

دید استراتژیک: استفاده بهتر از انرژی و زمان خود برای اینکه بهتر زندگی کنیم و ثبت نام در متمم و مشارکت در بحث های آن به نظرم یه دید استراتژیک است