Menu
نویسنده مطلب : تقی

مطلب مورد بحث:

شادن فرویده | خوشحال شدن از ناراحتی و شکست دیگران


نمونه های شادن فرویده، بارها و بارها اتفاق افتاده. یعنی یجورایی این تصورات از طریق جامعه و از همان دوران کودکی، تقویت و قوی تر شدند.
برای مثال، کوچکترین بلایا در کشورهای ثروتمند (که اغلب دشمن ما معرفی می شوند) ما رو خوشحال می کنه…