Menu
نویسنده مطلب : مسلم قائدی

مطلب مورد بحث:

رفتار شناسی، تیپ شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


با توجه به اینکه شخصیت شناسی یک طیف گسترده از حالات و رفتار است اما به عقیده ی بنده شخصیت انسانها بر اساس فاکتورهایی تعیین میشود و وابستگی شدید و نزدیکی به اتفاقات رخ داده درون زندکی فرد می باشد گاهی اوقات شخصی با طرز تفکر اجتماعی بالا بر اساس پر شدن گنجایش ذهنش از یک موضوع احتمال خیلی زیادی دارد که رفتاری در حد پایین تر طبقه ی اجتماعی از خودش سر بزند و نتواند هوش هیجانی خودش را کنترل کند تا حایی که اسیب جدی به خودش و اطرافیان کند پس شخصیت و نوع ان وابستگی شدیدی به اتفاقات قبل از برخورد با من دارد من به شخصه همیشه سعی می کنم ادم هارو بر اساس شخصیت فعلیشون تفکیک کنم و مقایسه کنم