Menu
نویسنده مطلب : فریده فریدونیان

مطلب مورد بحث:

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر


درباره اهمیت “هدف داشتن” مثالی هست که شاید برای خیلی ها ملموس باشه. خیلی از ما بارها کاری رو شروع کردیم، صرف اینکه فکر میکردیم داشتن اون مهارت یا خصوصیت برای ما مفیده. مثلا از اهمیت برنامه نویسی و دونستن حداقل یک زبان برنامه نویسی آگاه بودیم و حتی برای اموختن اقدام هم کردیم ولی بعد مدتی رهاش کردیم یا کلا به فراموشی سپردیم. اما وقتی تو شرایطی قرار گرفتیم که مجبور بودیم به نتیجه برسیم و خروجی ارائه بدیم اون مهارت رو به شکل قابل استفاده فرا گرفتیم.

پس بهتره قبل شروع هر کاری هدف خودمون رو حتی اگر در حد آشنایی با موضوع هست مشخص کنیم. این بهمون کمک میکنه مسیر رو مطمئن تر و درست تر جلو بریم و مهمتر از اون دستاورد داشته باشیم، دستاوردی که میتونه در حد ماندگاری در ذهن باشه. تجربه من میگه درس هایی از متمم رو که با هدف مشخص شروع کردم و حتی تو همون درس اول دید فعلی و چیزی که میخوام بهش برسم رو بصورت کامنت ثبت کردم بسیار موثرتر یاد گرفتم.