Menu
نویسنده مطلب : مجید رحیمی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


اتفاقا نکته قابل تاملی که در این مبحث برای زندگی خودم دیدم این بود که من آیا واقعا این را می خواستم.سوال زیبایی است که خیلی وقت ها پاسخ آن منفی است و دلیلی که از نظر من تا حدی می تواند این مساله را توجیه کند تغییری است که به مرور زمان در نگرش انسان اتفاق می افتد.