Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | جابجایی بار در سیستم


در این زمینه یک داستان طنز جالب وجود دارد که ذکرش خالی از لطف نیست:

 

زمانی در وسط یک خیابان در یک شهر گودالی وجود داشته که افراد در آن می افتادند و مصدوم میشدند. شورای آن شهر برای حل بحران جلسه میگذارد. نفر اول میگوید برای حل این بحران باید یک آمبولانس در کنار این چاله قرار بدهیم تا پس از افتادن افراد در چاله سریع بتوانیم آن ها را به بیمارستان برسانیم و درمان کنیم!

نفر دوم میگوید نه این کار زمان بر است، بهتر این است که یک بیمارستان در کنار این چاله تاسیس کنیم تا بتوانیم سریع تر مصدومان را به بیمارستان برسانیم و درمان کنیم!

نفر سوم میگوید نه ساخت بیمارستان طول میکشد. بهتر این است که این چاله را پرکنیم و چاله ای جلوی بیمارستان بکنیم!!
در این داستان به معنای واقعی بار را در سیستم جابجا کردند :)