Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل: سازماندهی زمان / ساختار بخشیدن به زمان (۲)


۱-اختصاص زمان برای فعالیت ها:

در یک ماه گذشته، دو مرتبه یکی از دوستان خیلی خوبم برای اداره ای که در آن مشغول به کار است،نیاز به تدوین و ساخت کلیپی از فعالیت های خودش میخواست ، برای همین ساعت ها با هم کار کردیم تا دو پروژه ی قابل قبول خروجی داشته باشیم.البته من بدون چشم داشتی برایش وقت گذاشتم،اما او هربار دوغ محلی که خودشان تهیه کرده بودند و بسیار عالی بود را برایم می آورد.

۲-بازی های روانی:

در یک ماه گذشته و حتی قبل تربا خودم بازی می تونم اما راه انداختم. زیرا دو تا از بهترین دوره های آموزشی برای ورود به بازار کار و حرفه ای گری را تهیه کردم اما هر بار بهاته تراشی هایی انجام میدهم که مانع انجام آن کارها میشود مثل سرم جاهای دیگر مشغول است، تمرکز زیادی میخواهد و سبک زندگی ام خلاف این مسائل است، بارها گفته ام نمیتوانم من لایق چیزهای پایینم، وقت ندارم، دیرشده…. اینقدر حرفه ای شدم که خودمو داغون کنم

۳-صمیمیت:

فکر میکنم بی تابی ام برای رفتن به خانه بعد از اتمام شیفتم تا مادر و پدرم را ببینم نشانه ای از وجود صمیمیت است. با هیچ کسی به اندازه‌ی پدر و مادرم صمیمی و رفیق نیستم.

در این درس به یکی از سوالاتم  پاسخ داده شد که چرا بعضی از زن و شوهرها با وجود همه ی امکانات باهم به تنهایی به سفر نمیروند و حتما باید فرزندان یا افرادی همراهشان باسد.