Menu
نویسنده مطلب : آمنه آخوندزاده

مطلب مورد بحث:

آخرین خرید ارزان خوشحال‌کننده


اخیرا برای مراسمی نیاز به یک کت سفید داشتم که جنس و مدل مورد نظرم رو پیدا نمی کردم. نزدیک تر شدن مراسم همان و بیشتر گشتن من همان و صدالبته نتیجه نگرفتن هم همان.
تا اینکه در یکی از همین گشتن ها چشمم به پارچه فروشی خورد و بی فکر رفتم داخل و اولین پارچه سفیدی که تشخیص دادم مناسبه رو خریدم.
وقتی رفتم پیش خیاط کلی از پارچه ایراد گرفت که آخه این پارچه کته؟
راستش پشیمون شدم اما دیگه وقت گشتن هم نداشتم و اصرار کردم که با همین کت رو بدوزید هر چه دراومد.

وقتی کت رو تحویل گرفتم باورم نمی شد که دقیقا همون مدلی بود که می خواستم و از ذوق هی می پوشیدمش. با اینکه من در حدود پنجاه تا شصت تومن هزینه برای کت در نظر گرفته بودم نهایتا با ۳۰ تومن مدل مورد نظرم رو پوشیدم و خیلی احساس خوبی داشتم. به خاطر مدل و جنس و قیمت و اینکه در نهایت خستگی اینکار رو انجام داده بودم اما نتیجه اش مطلوب بود این کت یکی از خریدهای ارزان خوشحال کننده ام شد.