سعید - رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سعید

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


دیدن روزانه اخبار مربوط به جنگ و داعش این مدل ذهنی را بوجود میاورد که همه جای دنیا امن نیست و هر لحظه ممکن است حادثه ای رخ دهد .

*** این نکته خیلی مهمه = (( ما با دیدن سمینارهای موفقیت و حرفای شیک سخنرانان این مدل ذهنی بدست میاد ک با شیک پوشی و تلقین و … میتوان یک شرکت سود ده ایجاد کرد درحالی که این بخشی از موفقیت هست .))