Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


باسلام
جدیدترین تجربه من در این مورد مربوط میشود به اینکه حدود یکماه پیش از فروشگاه مبل فروشی سر کوچه مان یک میز و چهار صندلی خریدم اما وقتی وسایل خریداری شده را آوردند دیدم یکی از صندلی ها با رنگی که من تعیین وسفارش داده بودم مطابقت ندارد ، به فروشنده مسله را توضیح دادم ،‌ ایشان گفتند که ،، ای بابا خانم اینم رنگش خوبه دیکه ،، ولی من فبول نکردم و به ایشان گفتم که درست تر این است که شما نسبت به نوع سفارش مشتری دقت بیشتر داشته باشید .بهرحال صندلی و شیشه میز را با تاخیر بیست روزه تحویل دادند.
احساس من در وحله اول کمی ناراحتی از این بی توجهی و خصوصا عذرخواهی نکردن فروشنده بود ،
اما در مرحله تفسیر متوجه شدم که هر چند بی دقتی و خلف وعده در این مورد پیش آمده ، اما فروشنده آدم موجهی بود ، در آخر کار ایشان به من گفتند که خانم حق با شما بود ما باید کار را زودتر و با دقت انجام میدادیم ، اما شما هم خیلی ،، حساس ، هستید ،، من از شنیدن این اظهارنظردر موردم خودم خنده ام گرفت و به ایشان گفتم که بله شاید تا حدی حرف شما درست باشد اما من همین حساسیت را در مورد انجام کار دیگران هم دارم. خلاصه دوستان تجربه خوبی بود ، فکر میکنم خیلی خوب توانستم مسله را حل کنم و به خواسته ام برسم.