Menu
نویسنده مطلب : هومن کلبادی

مطلب مورد بحث:

دنیای زیبای رنگها - این بار رنگ سیاه


با سلام

چه تصاویر زیبایی :)

عادتِ به داشته ها ، یکی از بدترین خصوصیاتِ ما انسان هاست ؛ خیلی زود ، به داشته هامون خو می گیریم و پس از اینکه به داشته هامون عادت کردیم و خو گرفتیم ، دیگه یا قدرشون رواونطوری که باید نمیدونیم ، یا عملاً اون داشته ها رو ، نادیده می گیریم . یکی از همین داشته ها ، حسِ بسیار با ارزشِ بینایی هست . جدا از ارزشهایِ انکارنشدنی و بسیار عالیِ حسِ بینایی ، مهارتِ دیدنِ زیبایی ها و مهارتِ زیبا دیدن هم از اوندسته مهارتهایی هستن که معمولاً یا نداریم و یا اگه داریم ، تلاشی برای توسعۀ این مهارت ها نمیکنیم . اینکه بتونیم بی تفاوت از کنارِ زیبایی ها رد نشیم و اونها رو نادیده نگیریم ، خیلی مهمه و میتونه تاثیرِ بسزایی در دیدنِ زیبایی ها و نادیده گرفتنِ نازیبایی ها داشته باشه .

کاش تلاش کنیم تا هم زیبا ببینیم و هم زیبایی ها رو ببینیم . فکر می کنم اگر این مهارت رو داشته باشیم ، زندگیمون خیلی زیبا تر میشه و عرضِ عمرمون ، خیلی بیشتر میشه