Menu
نویسنده مطلب : علیرضا فرجی

مطلب مورد بحث:

کاریزما چیست و ویژگی افراد کاریزماتیک چیست؟ (ورود به بحث)


کاریزما از دید من نوعی ویژگی یی هست که باعث می شود که فرد دارای تاثیرات بیشتر از حد تصور منطقی ما بر آدم های اطراف خود داشته باشد و عموما این تاثیرات از نوع انفعال و تسلیم شدن در برابر آن فرد است.

 

– افراد کاریزماتیک معمولا بسیار صبور و با حوصله،با عتماد به نفس بالا، کم حرف و دارای تسلط کلامی، با دقت و دقیق هستند.

 

– مخاطب کاریزما را در فرد ایجاد می کند، ممکن است یک فرد برای عده ای از مخاطب هایش بسیار کاریزماتیک باشد و برای عده ای دیگر کمتر و یا اصلا حالت کاریزماتیک نداشته باشد.

 

در بسیاری از روابط ما با محیط نیازمند اعتماد مخاطب های خود برای پیشبرد برنامه ها و فعالیت های خود هستیم . افراد کاریزماتیک در برهه های حساس همچنان اعتماد لازم را از طرف مخاطبین خود دارند و معمولا منابع محدود خود را به جای اینکه برای این کسب اعتماد صرف کنند بهینه تر تخصیص می دهند.

 

– فرد کاریزماتیک به نظرم نیاز به حمایت های اجتماعی و بازخورد های متفاوتی از مخاطبینش دارد چرا که کاریزما با مخاطب و حمایت اجتماعی و رفتاری آن تعریف می شود.