Menu
نویسنده مطلب : حامد براتی مقدم

مطلب مورد بحث:

سفرهای کوتاه لعنتی


این روزها دقیقا روزهایی  که میگیم خدمت سربازی کی تموم میشه و روزهای خدمت دیر میگذره ماه به روز میشه و روز به ساعت خدمت تموم میشه وحال بر میگردی می بینی یه دو ماهی از خدمت گذشته وتو کاری نکردی وافسوس می خوری که چی زود دوماه گذشت واین بیشتر به خاطر تفکر و نگاه تو به زندگی هست که راحتی نسبی باعث گذشت سریع زمان و کسالت بار بودن وضعیت باعث کندی زمان میشه و این همان معنای انتظار می باشه….