Menu
نویسنده مطلب : سام دلیری

مطلب مورد بحث:

تعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟


کسی که مثل من در حال آموزش زبان انگلیسی در یک شهرستان است می تواند با توجه به موسساتی که در آن منطقه حضور دارند، عنوانی مانند آموزش زبان انگلیسی به داوطلبان IELTS را برای کار خود برگزیند تا در صنعت کوچکتری قرار بگیرد.

زیرا با تیتری کلی مانند آموزش زبان انگلیسی شاید بازار بزرگتری هدف قرار بگیرد، ولی همزمان رقبای بیشتر و بزرگتری هم سر راهش قرار خواهد گرفت.