Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


کلیپ بسیار جالبی بود و ممنون از متمم عزیز . برداشت من:

در ابتدای داستان تنها منفعت مشترک جمع پنج نفره حفظ تعادل بود. اجزاء ( افراد) حرکت یکدیگر را خنثی یا تکمیل می کردند که کارکرد کل سیستم یا همان منفعت مشترک حفظ شود. تضادی بینشان نبود چون منفعتشان مشترک بود. سیستم نمی تواند بسته بماند. ارتباط با دنیای خارج جعبه ای را به میدان آورد. باز همکاری بود در جهت حفظ تعادل که فقط تا مرحله کشف جعبه دوام یافت و در ادامه، منفعت جدید ” تضاد “ را دامن زد و مکانیسم قبلی یعنی انجام حرکات تکمیلی برای حفظ منفعت مشترک در مقابل تصاحب منفعت جدید رنگ باخت و منفعت مشترکِ بقاء یعنی همان تعادل از بین رفت و تعادلی که در پایان با وجود جعبه و یکی از پنج نفر ایجاد شد، دیگر مفهوم نداشت چون کسی نبود که منفعت مشترک معنا پیدا کند.

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟