پویا چراغی - مدیریت فشار روانی (۱): چه زمانی تحت فشار روانی قرار می‌گیریم؟
Menu
نویسنده مطلب : پویا چراغی

مطلب مورد بحث:

مدیریت فشار روانی (۱): چه زمانی تحت فشار روانی قرار می‌گیریم؟


سه ماه پیش را به یاد می اورم که برای اولین بار به عنوان مسئول یک برنامه اجرایی در دانشگاه انتخاب شده ام.بار اولی بود که میخواستم به عنوان رئیس و مسئول در جمعی از دانشجویان هم ورودی و چند سال بالایی صحبت کنم و جلسه را مدیریت کنم.با این که بسیاری از این افراد دوستان من بودند،استرس در طرز صحبت کردنم آشکار بود و با یک نگاه می توان متوجه شد هیچ گونه آمادگی و توانایی برای هدایت این برنامه نداشتم.

این ذهنیت به شدت درون من وجود داشت که توسط انجمن مسئول برنامه که من با آن ها همکاری میکنم و اعضای گروهم به شدت قضاوت می شوم.

اهمیت این برنامه طبیعتا به دلیل فرصتی که در اختیار من قرار  داده شده بود به شدت زیاد بود.تصویری که از خودم در این جلسه ایجاد می کردم به دلایل شخصی برایم خیلی مهم بود که همین تفکر سبب ایجاد ذهنیت قضاوت شدن توسط سایر افراد حاضر در جلسه در من شد.

به طور کلی ابهام در هر جنبه ای از برنامه،کوچک یا بزرگ و حتی خود من حضور داشت.نمیدانستم که چگونه باید این طرح را برنامه ریزی کنم،چه برسد به این که آن را چند ماه دیگر اجرا کنم.حتی نمیدانستم که چه ابزاری لازم است تا یک طرح خوب و مفید را انجام دهم و مسئولین اصلی انجمنی که می خواهند برنامه را اجرا کنند نیز دید روشنی از طرح نداشتند و فقط در حد حرف آن را بحث کرده و یک نفر را که هیچ تجربه ای ندارد پیدا کرده اند تا بار مسئولیت را بر روی دوش او قرار دهند(که من بودم:/).