Menu
نویسنده مطلب : آوا

مطلب مورد بحث:

نیاز در ذهن یک مشتری


فروش اقساطی موبایل
فرض میکنیم فروشگاهی موبایل را به صورت اقساطی می فروشد.یک سوم قیمت را نقد میگیرد مابقی در اقساط سه تا پانزده ماهه با سود دو و نیم درصد
تعارض خواست خواست:مشتری از یک طرف میل به پرداخت اقساطی دارد و از طرف دیگر با مدل های مختلف گوشی که در فروشگاه وجود دارد مواجه است.به نظرم این تعارض دشواری زیادی برای انتخاب بوجود نمی آورد در حد ده درصد.در این حالت می توان انتظاراتی که مشتری از گوشی دارد را شناسایی کرد و مدلی متناسب با آن را پیشنهاد داد.
تعارض خواست اجتناب:از یک طرف پرداخت اقساطی به مشتری با بودجه کم، امکان خرید می دهد از طرف دیگر سود دو و نیم درصد ماهانه باعث پرداخت مبلغ بالاتری از قیمت اصلی گوشی می شود و یا اینکه مشتری با خرید اقساطی از این فروشگاه انتخابهای خود را محدود می کند و تنوع مدل فروشگاه های دیگر را از دست می دهد.من به این تعارض سهم چهل و پنج درصد می دهم.
تعارض اجتناب اجتناب:مشتری نه توانایی خرید نقدی موبایل را دارد و نه از اینکه مجبور است با پرداخت اقساطی مبلغ بالاتری از قیمت اصلی گوشی بپردازد خوشحال است.من سهم این تعارض را هم چهل و پنج درصد می دانم.

در تعارضهای خواست اجتناب و اجتناب اجتناب ، می توان بر پرداخت مبلغ کم بصورت ماهانه تاکید کرد.