Menu
نویسنده مطلب : سلما پیشوا

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


معمولا در ذهن من افرادی خردمند هستند که

۱. کمتر اشتباههای یکسان در زندگی دارند،

۲. فرصت های موجو در محیط را زودتر از دیگران شناسایی می کنند،

۳. از امکانات موجود به بهترین نحو استفاده می کنند به واقع در لحظه هستند و امکان حسرت خوردن و پشیمانی رو برای خودشون کاهش می دهند،

۴.‌ کسانی که در زندگی کمتر تکانشی عمل می کنند و بیشتر باتدبیر و آینده نگر هستند. بعبارتی ثبات بیشتری در رفتارشان مشاهده می شود.