Menu
نویسنده مطلب : مهدی زینعلی

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


پیش نوشت نامربوط:بزرگترین ایراد من توی زندگیم اینه که نشستم تا یه کار خوب پیدا کنم و بعد برای زندگی فردی و شغلیم هدفگذاری کنم میترسم این آرزو رو به گور ببرم با این اوصاف.

هدف:رفتن به باشگاه ورزشی

میکرو اکشن:تماس با پسر عموم که مربی یک باشگاه و هماهنگی واسه فردای اون روز که با هم بریم

فردا رسید و خبری از ایشون نشد و من باید به هدفم میرسیدم و ساکمو آماده کردمو و الان ۳ ماهی هست که دارم میرم باشگاه .