- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


با توجه به مطالب گفته شده فکر میکنم شفاف شدن موضوع و یافتن دلیل اظطراب اولین قدم درمهارش باشه. اینکه بفهمیم اظطراب ما به دلیل ترس از چه چیزی ایجاد شده و ریشه ترس از کجاست .

شاید در یک جمله گفتنش خیلی ساده باشه ولی فکر میکنم کشف این دلایل به شناخت زیادی از خودمون نیاز داره و با توجه به ترفندهایی که ذهن در پیچیده کردن مسایل بلده  این پروسه خیلی هم ساده نیست .