Menu
نویسنده مطلب : رز

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس و هنر بازخورد گرفتن درست


من قبلا بیشترین سهم رضایتمندی از خودم رو از طریق بازخورد بیرونی میگرفتم ولی درنهایت راضی نبودم ولی بعدازاینکه مطالع دربحثهای خودشناسی رو شروع کردم سعی میکنم بازخورد درونی بگیرم یعنی وقتی تصمیمی میگیرم یا کاری انجام میدم باخودم خلوت میکنم ازخودم میپرسم آیا به رضایتمندی واقعی رسید یانه .درخیلی از موارد اطرافیانم نسبت به تصمیم یا اقدامم بازخورد منفی دادند ولی من چون رضایت درونی داشتم برام مهم نبود ساده ترین مثالم درمورد بحث خودشناسیه همه بهم میگفتن دیونه شدی چرا اینقدر هزینه میکنی ؟ تو خودت عاقلی ولی من احساس نیاز میکردم و ادامه دادم و ازاین بابت خوشحالم .