Menu
نویسنده مطلب : کیمیاگر

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن


کلامی / غیر کلامی 

من از صمیم قلبم آدم های خوب را دوست دارم.

در محیط کار به همکارانم می گویم که دوستشان دارم، گاهی اوقات می شود که برای خودم چای می ریزم و بدون اینکه به آنها بگویم برایشان چای می برم.

 

مشروط / نا مشروط

من اکثرا  نوازش های نامشرط در حد متعارف دارم. به شاگردانم چشمک می زنم، از آنها می خواهم که بزنند به قدش، حالشان را می پرسم و همیشه هوایشان را دارم.

 

نوازش های مشروط را هم بر طبق قوانین اتیکتی همیشه رعایت می کنم.

 

مثبت / منفی

از ترفند بی توجهی در مواقع لازم، اکثر استفاده کرده ام. خیلی ها خوب می دانند که باید اتیکت های لازم در دوستی و بیزینس را با من رعایت کنند، در غیر این صورت با بی توجهی من رو به رو می شوند. خیلی اوقات هم ترجیح می دهم که نوازش منفی نداشته باشم. اما در شرایط مختلف خیلی برایم رخ داده است. دلیلش هم ساده است، ما ماشین نیستیم که از قبل بتوانیم به راحتی تصمیم بگیریم.

 

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟