Menu
نویسنده مطلب : صنم حاج صادقی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


اکثر ناراحتی های ایجاد شده در روابط عاطفی، ناشی از تصمیم گیری سیستم دو بجای یک است. بخش عمده این ناراحتی ها زاییده ذهن و تعبیری است که با وارد شدن سیستم دو به بازی، روی حرف های شنیده شده گذاشته ایم. سیستم دو مثل یک کارآگاه تمام حرکات و کلمات طرف مقابل را تجزیه و تحلیل می نماید و به دنبال پیدا کردن راز های نهفته در پشت آنهاست.
یکی از رایج ترین اشتباهات ما وقتی روی میدهد که بجای شنیدن تنها با سیستم یک، به سیستم دو اجازه عمل میدهیم و به تحلیل و داستان سرایی میپردازیم و به دنبال حرکت بعدی طرف مقابل هستیم و پیشاپیش حرکت بعدی خود را در مقابل او پیش بینی میکنیم.در واقع ما زیاده از حد فکر میکنیم و این وقت و انرژی زیادی از ما میگیرد.در موارد مشابه تصمیم گیری با سیستم یک سریع تر و با صرف انرژی کمتری اتفاق می افتد و اغلب با نتیجه بهتر همراه است.
پی نوشت نیمه مربوط: در مورد تقویت مهارت گوش کردن، اینجا میتوانید چند تا نکته را ببینید که شاید کمک کند.