Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


این درس برای من بسیار آموزنده بود.

برای تکمیل آن دوست دارم یک نکته را به آن اضافه نمایم .

تنوع و افزایش منابع یادگیری یک فرآیند تدریجی تکاملی  است .  شاید مدل هرم مازلو بتواند منظور مرا بهتر توضیح دهد. انسان نمی تواند از همان ابتدا به منابع چندگانه ( که غالبا نتایج متضاد دارند) روی آورد . سوالات ذهنی هر فرد ابتدا ساده و ابتدایی است . در سیر تکاملی و توسعه دانشی، به این نتیجه می رسد که منابع فعلی تکافوی نیازهای او را نمی کند لذا ناگزیر می بایست به سراغ سرچشمه های دیگر برود.         ( حرکت از قاعده هرم نیازها به سمت بالا).

از سوی دیگر یک تهدید در این میان وجود دارد که نمی بایست از آن غفلت شود.

تنوع و تعدد منابع یادگیری هنگامی مفید خواهد بود که یادگیری به شکل عمیق از آن منبع صورت پذیرد.

شاید شما هم به افرادی برخورده باشید که دارای چندین مدرک تحصیلی باشند اما از هیچکدام درک ژرفی نداشته باشند.
در پایان به یک جمله برتراندراسل اشاره می کنم.

” اگر عقاید خود را با تفکر و مطالعه به دست آورید، کسی نمی تواند به آن ها توهین کند. اگر کسی چیزی بر خلافشان بگوید عصبانی نمی شوید ، یا می خندید یا به فکر فرو می روید. “