Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

موانع تفکر استراتژیک و نگاه استراتژیک به کار و زندگی


سلام ؛ این نکات اگرچه بدیهی هستند ولی همه ما سعی در فرار از آنها داریم . از اینکه تمام نکات در قالب یک مجموعه گردآوری شده اند بسیار سپاسگزار و از آشنایی با شما « متمم » عزیز خرسند و راضی و از فرصت ازدست رفته افسوس می خورم. موفق و پیروز باشید.