Menu
نویسنده مطلب : سیین دخت

مطلب مورد بحث:

معنی ابتکار عمل چیست؟ چگونه ابتکار عمل را در خود پرورش دهیم؟


با مطالعه این درس متوجه شدم که قبلا من این استعداد رو داشتم،اما بعد از گذشت سال ها این استعدادم کم رنگتر شده،فکر می کنم که اعتماد به نفس لازم برای آغازگر بودن رو از دست داده ام.

چون در گذشته راحت تر اقدامات رو با یک مشورت و تفکر کوتاه و محاسبه ی سود وزیانش شروع می کردم،اما این روزها خیلی دس دس میکنم که اسمش رو گذاشتم محتاط بودن اما در واقعیت این کار تعلل بی مورده.

امیدوارم طی درس های آینده بتونم این استعدادم رو دوباره احیا کنم. :)