Menu
نویسنده مطلب : شادی رحیمی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


با سلام

آخرین تجربه کاری من دقیقا مثالی از کار کردن با مدیری با گرایش BC و با سیستم تنبیه و تشویق OC بود. مدیر به راحتی مخل فروش اعضای تیم فروش خود میشد و یا اینکه باعث تسهیل فروش نیروی محبوب خود میشد. از اونجاییکه برند مطرح دنیا رو میفروختیم و شرکت ثروتمند بود، دست مدیر برای رفتارهای سلیقه ای بسیار باز بود. چون با یک فروش خاص ده ها فروش کوچکتری که بچه ها واقعا براش زحمت کشیده بودن جبران میشد. ولی سیستم پاداش (که البته وجود نداشت و بیشتر سیستم تنبیه بود) بر اساس میزان فروش فروشنده که به راحتی با برخورد سلیقه ای مدیر بالا و پایین میشد تعیین میشد.