Menu
نویسنده مطلب : اشکان عاشوری

مطلب مورد بحث:

حافظه برای طراحی


خیلی خوبه بفمی تو کاری که در حال انجامش هستی و ازش کسب درآمد میکنی استعدادی هم داری.به نظرم شباهت و یا ارتباط تنگاتنگی با نجسم فضایی داره این استعداد.اینکه بعد از چندین سال ندیدن مکانی و با این همه تغییرات بتونی، بدون حتی یک خطا جای مورد نظر رو پیدا کنی به نظرم این استعداد در شما وجود داره.جاهای نرفته رو یکی از دوستان عرض کردن خب مسلمه که نمیتونیم تجسم و ترسیم کنیم.
در کل به نظرم این حافظه شهودی در اقلیت مردم وجود داره اما در بعضی بیشتر.اینکه بتونی جز به جز محل زندگی و کارتو تو ذهنت ترسیم کنی یعنی این استعداد در شما هست و اما درباره اینکه یکبار به جایی رفته باشی و بعد از چندین سال دوباره بتونی از جزئیات چیزی به یاد بیاری  کمی غیر محتمل هست زیراکه مغز اطلاعاتی رو که سالیان سال ازش استفاده  و یا یادآوری نمیشه رو کم کم فراموش میکنه.البته توجه دارید که در مورد مدت زمان اندک عرض کردم که در مدت زمان طولانی تر و ثبت خاطره  در مکانی این احتمال بیشتر میشود.
اما ترسیم کروکی و یا کشیدن اجسام  که بعضی از دوستان گفتند که در آن ضعیف هستند به نظرم ارتباط کمی ب این موضوع دارد و بیشتر از جنس مهارت هست. مهارت طراحی را هم باید آموخت و تمرین کرد که اتفاقا استاد شعبانعلی هم فکر کنم تفاوت مهارت و استعداد را قبلا عرض کرده باشند.
به امید موفقیت روز افزون