Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

Policy - تعریف خط مشی و مقایسه با قانون و تفاوت قانون گذاری و سیاستگذاری


من از بخش دولتی یا حاکمیتی مثال میزنم .

خط مشی: فراهم کردن شرایط رشد اقصاد دانش بنیان

این سیاست ، یک سیاست کلان است که بایستی بر اساس یکسری قانون  و آیین نامه اجرایی ، به عمل در آید.

قانون: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

که در ان ذیل تعدادی ایین نامهم و دستور العمل مشخص و  به طور دقیق به این سوالا پاسخ داده میشود :

حمایت ها چیست ؟ به چه کسانی تعلق میگیرد ؟ شرکت ها چگونه میتوانند برای دریافت حمایت ها اقدام کنند؟ کدام سازمان یا بخش دولتی مسوول اجراای قانون است ؟ چه کسانی مسوول نظارت بر اجرای صحیح هستند ؟ گزراش عملرکد باید به چه کسانی داده شود ؟ و…

از انجا که  سیاست ها بایستی کلی طراحی شوند و قوانین، شیوه عملیاتی کردن اهداف موجود در سیاست را نشان بدهند لذا از نظر من نوع اثرگذاری شان متفاوت است اما معیار اثربخشی برای هر دو از نر من اینست که از ابتدای طراحی قابل ارزیابی طراحی شوند تا بتوانیم درباره اثر بخشی شان ساز مدت زمان معلوم تصمیم گیری کنیم .

در حالیکه در کشور ما هر دوی انها علی الخصوص سیاست ها ، غیر قابل ارزیابی نوشته میشوند.