Menu
نویسنده مطلب : حمید محمدی

مطلب مورد بحث:

من یک روح خریده‌ام. آیا ضرر کرده‌ام؟


اگر در چنین موقعیتی بودم، به چند دلیل متنوع، روح را میخریدم:

در وضعیت فعلی من قیمتش خوبه
داستان جالبی دارم که میتونم بعدها تعریف کنم.
بعد از اون هر وقت که به داشته هام فکر میکنم، یک روح هم میونشون هست.
میتونم هدیه بدمش.
شاید با انجام این خرید، روح کسی که به روح اعتقاد نداره رو نجات بدم و این کار در اون روز خاص که قراره بیاد، هم اون و هم منو نجات بده.
ممکنه یه روز موقعیتی پیش بیاد و به جای اینکه روح خودمو به شیطان بفروشم، سند روحی که خریدم رو با شیطان معامله کردم!