Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

مدیریت فروش: کانالهای فروش و فاکتورهای ارزیابی آنها


۱- میخوام برداشتم از فیلم Foumder که شکل گیری برند مک دونالد را به تصویر میکشه را بگم

برداران مک دونالد در ابتدا کانال فروش و توزیع خود را در یک شعبه داشتن و حسن آن در عرضه برگرها به مشتریان در یک سطح استاندار تعریف شده بود در نتیجه کیفیت محصول عرضه شده همیشه یکسان بود و میشه حسن فروش متمرکز را در همین موضوع دانست اما تنها میتوان به افراد اون منطقه محصول را ارائه کرد

با ورود بازاریاب تصمیم بر این شد که افزایش شعبه داشته باشن که در طول این مسیر سختی هایی وجود داشت ؛ سختی هایی چون :

پیدا کردن نماینده فروش متعهد به کار که بتونه پایبند به ضوابط نمایندگی اصلی باشه و کیفیت محصولات در نمایندگی ها تغییر پیدا نکنه

پیدا کردن موقعیت مناسب برای مستقر شدن نمایندگی جدید و…

در صورت ایجاد نمایندگی میزان فروش هم به همان اندازه افزایش پیدا میکند