Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


سلام دوستان ،خسته نباشید.

حدود ۱۸ سال پیش اداره کشاورزی یکی از محصولات ما را به میزان ۵۰ تن خریداری کرد و بطور رایگان در بین کشاورزان منطقه ای توزیع نمود ، تا از این طریق بتواند کشاورزان را به استفاده از سموم سالم و کارآمد  ترغیب کند.

بخشی ازنتایج بدست آمده به شرح زیر بود :

تعدادی از کشاورزان سم دریافتی را  به سم فروشی های منطقه به زیر قیمت واقعی فروختند .

فروش معمولی که ما در آن منطقه داشتیم  روشن است که از بین رفت .

از آن سال به بعد ما نتوانستیم محصول خودمان را در آن منطقه بفروش برسانیم . مشتریان و مغازه داران می گفتند قیمت شما برای آن سم مجانی بسیار بالاست .

برای ترویج استفاده از سموم سالم در بین کشاورزان و باغداران باید راهکارهای صحیح  و دراز مدت را در پیش گرفت و نه تنها سموم مناسب را معرفی کرد بلکه می بایست مضرات استفاده از سموم پر خطر را عمیقا تشریح کرد و حمایت مالی و معنوی درست و مداومی را از کشاورزان و باغداران پیشه کرد.