Menu
نویسنده مطلب : سعید خیری

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک برنامه ریزی موفق | هدف گذاری کافی نیست


چند روزی است که نوشتن صفحات صبحگاهی را شروع کرده‌ام. با خودم قرار گذاشتم که صبح بعد از بیدار شدن و دوش گرفتن شروع کنم و سه صفحه بنویسم و بعد آماده بشوم و به سر کار بروم. بعد از چند روز دیدم صبح بیدار شدن برای من مشکل است. چون باید ۵ و نیم بیدار می‌شدم تا به این برنامه برسم. بنابراین برنامه خودم رو تعدیل کردم. قرار شد اگر به موقع بیدار نشدم در اداره اولین کاری که انجام میدم نوشتن سه صفحه‌ی صبحگاهیم باشد. اما این هم مقدور نشد چون به هر حال کار پیش می‌آمد و مانع می‌شد. بعد کمی دقت کردم و دیدم که مشکل من علاوه بر نداشتن برنامه صحیح، از کمال طلبی هم هست. یعنی باید حتما ۵ و نیم بیدار شوم یا حتما اولین کار در اداره نوشتن باشد و اگر نشود نمی‌نوشتم. بعد با خودم فکر کردم نوشتن سه صفحه در طول روز خیلی بهتر از هرگز ننوشتن به دلیل شرایط نامساعد است. بنابراین با خودم قرار گذاشتم که در روز هر وقت فرصت شد بنویسم و اگر یک روز از دستم در رفت سعی کنم که دیگر تکرارش نکنم. و این برنامه تا حد زیادی دارد جواب می‌دهد. مثلا امروز سر کار کمی وقت اضافه داشتم اول خواستم بنویسم که با خودم گفتم فعلا شرایط مهیا نیست رفتم خانه حتما مینویسم. اما بعد دیدم اگر بروم خانه و آنجا هم شرایط مهیا نشود امروز را از دست می‌دهم. پس با خودم گفتم نوشتن حتی یک صفحه بهتر از ننوشتن است. شروع کردم به نوشتن و در کمال تعجب سه صفحه خیلی زود تمام شد و من خرسند! از اینکه این بار سنگین از روی دوشم برداشته شده :)