Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

اثر آیکیا | دلبستگی به آن‌چه خود ساخته‌ایم


افرادی که یک ایده استارت آپی دارن و مدتی روش فکر کردن دچار همین اثر می شوند و من همیشه این مثال رو میزنم که هر بچه ای از دید پدر و مادرش زیباترین بچه دنیاست اما در واقعیت الزاماً اینطوری نیست.

در این مورد اتفاقی که میفته اینه که باعث میشه صاحب ایده نتونه به صورت واقعی و از دید مشتری به ایده خودش نگاه کنه و همین باعث شکست در بازار خواهد شد.