Menu
نویسنده مطلب : مجتبی بابائی

مطلب مورد بحث:

تعریف استراتژی انحصار چیست(+ انحصار دوجانبه و چندجانبه)


با سلام

در مورد بازار انحصار مطالبی دیدم که شاید مورد پذیرش دوستان قرار گیرد:

شرکت های ویلسن ، پن ،  دانلوپ یا اسپالدینگ در صنعت ساخت توپ تنیس که اقتصاددانان به این وضعیت رقابت انحصاری می گویند.

بیش تر نفت دنیا را چند کشور بزرگ صادرکننده ی نفت که اکثراً در خاورمیانه واقع اند، عرضه می کنند. این باعث ایجاد یک بازار انحصار چندجانبه می شود.
مثال بازار انحصار چندجانبه در ایران، صنعت خودروسازی است که در آن تعداد کمی تولیدکننده و تعداد زیادی مصرف کننده وجود دارد.