Menu
نویسنده مطلب : آناهیتا محمودی

مطلب مورد بحث:

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار


به تازگی کمپین سه سنبه های بدون خودرو در شهرهای مختلف از جمله تهران ایجاد شه است اما اینکه مسیر دوچرخه سواری مشخصی وجود ندارد و اینکه در زمان اوج وارونگی هوا این برنامه بدون یک برنامه مشخص به کجا می رسد خود مئله ای است قابل تامل.