Menu
نویسنده مطلب : ماوی تانیا

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


حدود ۱۰ سال پیش، به عنوان دانشجوی رشته فنی، به یکی از نزدیکان که پزشکی دانشگاه آزاد قبول شده بود اکیدا توصیه کردم «اشتباهی که من کردم، تو نکن… به رکورد صدا در کلاس درس فکر نکن و بچسب به جزوه نوشتن. حتی اگه علاقه داری رکورد بگیری، بخیال جزوه نویسی نشو…»
چه وقتهایی که میذاشتم تا دوبار رکوردها رو گوش بدم و جزوه بنویسم. بیشتر وقتها هم تنبلی میکردم و پشت گوش مینداختم، در نهایت دستم از جزوه خالی بود
بازخوردی که طی ۲-۳ سال اخیر ازشون گرفتم جالب بود. ایشان جزو ۳ نفر اول رشته و دانشگاهشان هستند و سایر دانشجویان [سراسری و آزاد]، با وجود اینکه رکورد همه کلاسها را دارند، در به در دنبال جزوه های دوستمون هستند.