- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : میثم نوروزیان

مطلب مورد بحث:

آیا من آینده نگر هستم؟


(۱) آیا نشانه‌های این استعداد را در خودتان یا فرد دیگری مشاهده کرده‌اید؟

احساس می‌کنم در برخی زیربخشها مثل داشتن شهود (قدرت تشخیص الگوها) وضعیت خوبی دارم. در خصوص دانش عمیق، تمام تلاشم را میکنم که هر روز آن را بهبود ببخشم (و متمم جایگاه بسیار خوبی برای این کار است.) و فکر می‌کنم تعمیق دانش نیازمند آموختن در حوزه ‌های مختلف دانش (به غیر از رشته تخصصی هر فرد) است.

یکی از معاونین سازمان ما به واقع دارای چنین استعدادی بود. مشخصاً تصویر ده سال آینده سازمان را در ذهن داشت و تک تک کارهایی که می‌کرد (امور محول به بخش‌های مختلف زیرمجموعه‌اش) در راستای تکمیل کردن پازل آینده سازمان بود. در مدت حضورش در سازمان طرح‌ها و برنامه‌های متعددی را پایه‌گذاری کرد که بسیار جلوتر از وضعیت کلان سازمان و دیگر معاونتهای سازمان بود. البته نهایتاً در تغییر و تحولات مدیریتی سازمان، برکنار شد و ایده‌های و طرح‌های بکرش هم کنار گذاشته شدند. (وقتی یک قطار در حال حرکت است، بچه های کنار ریل آهن به آن سنگ پرتاب می‌کنند، اما وقتی همین قطار از حرکت می‌ایستد، کسی با قطار کاری ندارد.)

(۲) افرادی که از این استعداد بهره مند هستند، در کدام موقعیت‌های شغلی می‌توانند موفق‌تر باشند؟

قطعاً مشاغل مدیریتی سازمان (راهبران و برنامه‌ریزان) نیازمند این استعداد هستند. استعدادی که برای بروز و ظهور،  نیازمند داشتن شهود، دانش عمیق، ادراک و کلان‌نگری است. یک مدیر ارشد باید بتواند در ذهن خود آینده سازمان را تصویر نماید، جایگاه سازمان خود را در بین سایر سازمان‌ها ی رقیب و همکار تصویر کند.

(۳) اگر بخواهید یک گام بسیار کوچک، در راستای مجال دادن به این استعداد (یا کمک کردن به پرورش آن)‌ در هفت روز آینده بردارید، این گام چه خواهد بود؟

مدتی است که به صورت جدی و منظم آخرین دستاوردهای علمی و نوآوری‌های فناورانه را از طریق سایت‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد (مثل فردانما) رصد می‌کنم. فارغ از اینکه این خبرخوانی‌های کوتاه (ده پانزده دقیقه در روز) بسیار جالب و آموزنده است، ذهن انسان را نیز باز می‌کند. یک مثل معروف عامیانه هست که می‌گوید: پول، پول می‌آورد. به زعم من «ایده هم ایده می‌آورد.»