Menu
نویسنده مطلب : محسن سعیدی پور

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصول


سلام
تمرین یک
اگر نمره ۱۰ یعنی آب وهوا پس من به صنعت تولید دربازکن تصویری نمره ای بین ۴تا ۵میدم.البته اگراین صنعت را در نگاه کلی تر به صنعت انتقال صدا وتصویر گسترشش بدم نمر ه اش میشه ۸تا۹
تمرین دوم
درحال حاضر حتی اگر مصرف کننده از دستگاه دربازکن تصویری استفاده نکند ,بازهم به عنوان یک ضرورت برای هرواحد ساختمانی باید نصب شود.
تمرین سوم
برای بهینه کردن استفاده از دربازکن ,جایگزینی دربازکن صوتی به تصویری با تبلیغات ضروری است
تمرین چهارم
به نظر من در بازار اول محصول ما برای مصرف کننده یک محصول ضروری است ونمره ای که من طبق تمرین یک به آن میدهم۷تا۸است.
ولی دربازار دوم محصول ظاهرا یک محصول ضروری نیست ونمره شاید۳تا۴بگیرد.پس ما باید برای مشتری پیدا کردن هزینه کنیم.
متشکرم