Menu
نویسنده مطلب : امین گوهرانی

مطلب مورد بحث:

برندسازی شخصی | حد مناسب خودافشایی کجاست؟


به عنوان فردی که علاقه زیادی به دنبال کردن سبک زندگی افراد و شخصیت‌های مورد علاقه‌ام هستم، فکر میکنم دیدن این بخش ‌های کمی شخصی‌تر و دور از پیامهای صرفا تخصصی میتونه به ایجاد یک ارتباط جدی‌تر و عمیق‌تر با اون فرد و کارهاش بشه.